Haagse Zorgen

Onder de verzamelnaam Haagse Zorgen vallen de projecten Haagse Vaten, Haagse Nieren, Haagse Longen en Haagse Suiker (nog geen website). Dit zijn werkgroepen waarbij naast specialisten op het genoemde gebied, huisartsen en apothekers bij elkaar komen voor overleg. Daarnaast worden symposia met deze thema's georganiseerd. Heeft u als apotheker interesse voor één van deze werkgroepen, wellicht omdat u in een bepaald ziektebeeld gespecialiseerd bent, meldt u zich dan aan. Meer apothekers zijn altijd welkom!

Medicatieoverdracht

Er is in 2017 een werkgroep opgericht, bestaande uit openbaar-, ziekenhuis- en poli-apothekers.
Deze groep komt 4-5 keer per jaar bij elkaar; om problemen rondom medicatieoverdracht die in de praktijk ervaren worden met elkaar te bespreken en hiervoor oplossingen te bedenken.
De komende jaren zal er in deze werkgroep ook aandacht zijn voor de invoering van het landelijke programma medicatieoverdracht en de informatiestandaarden van medicatieproces 9.0. In samenwerking met VTZ (voorheen STZ) en andere zorgverleners in de Haagse regio zal de regionale implementatie van medicatieproces 9.0 opgepakt worden.

(Na)Scholing apotheker en apothekersassistenten

Voor apothekers worden 5 x per jaar GAPER-bijeenkomsten gehouden, hiervoor zijn accreditatiepunten te krijgen. Hetzelfde geldt (meestal) voor de symposia die onder de noemer van de Haagse Zorgen worden georganiseerd en sommige presentaties tijdens de Algemene LedenVergadering van EFDH.

Voor assistenten worden er (geaccrediteerde) cursussen binnen het vakgebied georganiseerd aan de hand van de vraag die er naar is. Deze worden altijd per mail naar de apotheken aangekondigd. Daarnaast is er een aantal maal per jaar contact met het ROC Mondriaan over de invulling van de opleiding apothekersassistente.

ReSaBer

Dit staat voor de REgionale SAmenwerking BEreidende apotheken. Hierin komt de problematiek aan de orde waar bereidende apotheken tegen aanlopen. Omdat er steeds minder bereidende apotheken in de regio zijn, bestaat deze werkgroep nog steeds maar is er alleen overleg wanneer daar noodzaak voor is. De werkgroep kan de deelnemende apotheken bereiken via de whatsapp-groep die hiervoor in het leven is geroepen. Bent u bereidend apotheker, maar niet aangesloten bij deze whatsapp-groep, dan kunt u zich desgewenst aanmelden via info@efdh.nl