BBL opleiding apothekersassistent

 • Niveau 4 BBL
 • Duur 2 jaar ( 2 x 40 weken school )
 • Start 2 april 2024

Apothekersassistent

Heb jij altijd al in een apotheek willen werken, wil je graag mensen helpen, vind je het leuk om cliënten te informeren, ben je nauwkeurig en flexibel en ben je geïnteresseerd in de gezondheidszorg, dan bieden wij jou nu de mogelijkheid tot (om)scholing.

Als apothekersassistent ben je een belangrijk aanspreekpunt voor cliënten. Het is jouw werk cliënten van de juiste informatie te voorzien en goed voor te lichten over het gebruik en bijwerkingen van medicijnen. Je controleert daarbij of ze jouw voorlichting en instructie begrepen hebben. Als het nodig is, overleg je met de behandelende arts of de apotheker.

Als apothekersassistent heb je onder andere de volgende taken:

 • cliënten helpen en te woord staan aan de balie 
 • je verwerkt recepten
 • je geeft zelfzorg- en leefstijladvies
 • je verzorgt medicatiebegeleiding en je geeft instructie over het juiste gebruik van medicijnen en bijwerkingen
 • je houdt de geneesmiddelenvoorraad bij en je zorgt voor de logistiek en het beheer van de voorraad

Waar kun je werken?

Je kunt aan de slag in een openbare apotheek, ziekenhuisapotheek, gezondheidscentrum of een bereidingsapotheek.

Filmpje

https://www.youtube.com/watch?v=bk3l5Fnsz90

Opleiding

De opleiding start 2 april met een startweek. Deze startweek bestaat uit 4 dagen onderwijs. Na de startweek ga je 1 lesdag per week (maandag) naar school, met uitzondering van de schoolvakanties van deze regio.

Tijdens de opleiding krijg je de volgende vakken:

Farmaceutische patiëntenzorg, hier leer je een recept aan te nemen, een dosering op recept te controleren, het recept in te voeren in het apotheek informatiesysteem, de geneesmiddelen klaar te maken met de juiste etiketten en het geneesmiddel af te leveren met de juiste informatie en instructie.

Geneesmiddelenkennis, hier leer je alles over geneesmiddelen. Hoe geneesmiddelen ingenomen worden, in het lichaam omgezet en uitgescheiden worden.

Anatomie, Fysiologie en Pathologie, hier leer je van alles over het menselijk lichaam maar wat mensen ziek maakt en hoe dit kan worden voorkomen.

Productzorg, hier leer je van alles over producten in de apotheek, van kant en klare producten tot producten die deels in de apotheek bereid worden. Ook leer je hier over de logistieke stromen binnen en buiten de apotheek.

Niet recept gestuurde zorg, ook wel zelfzorg genoemd. Hier leer je het juiste advies en middel te geven aan een cliënt met een zelfzorgvraag.

Farmaceutisch rekenen, hier leer je beroepsgericht rekenen en dat houdt bijvoorbeeld in om een dosiscontrole van een geneesmiddel voor een patiënt uit te voeren.

Naast deze beroepsinhoudelijke vakken volg je ook nog algemene vakken zoals Nederlands, Engels, rekenenLoopbaan en Burgerschap.

In het tweede leerjaar krijg je ook nog het vak kwaliteit en deskundigheid, waar jij gaat laten zien dat jij een bijdrage kunt leveren aan een kwaliteitsverbetering in de apotheek en ten behoeve van jouzelf. 

De opleiding kent naast het basisdossier ook keuzedelen. Deze geven je opleiding een meerwaarde. Je kunt kiezen voor verbreden of verdiepen van je beroep, zodat je interessanter wordt voor de arbeidsmarkt.

Vooropleiding

Voor deze opleiding heb je een van de volgende vooropleidingen nodig:

 • vmbo diploma, kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg
 • overgangsbewijs van 3 naar 4 havo/vwo
 • mbo diploma niveau 2 of 3
 • ben je ouder dan 21 en voldoe je niet aan de toelatingsvoorwaarden, dan is het mogelijk dat je een test doet om eventueel toch toegelaten te worden tot de opleiding

Opleidingseisen

Voordat je aan de opleiding start, moet je een werkplek hebben bij een apotheek waar je minimaal 16-24 uur aan de slag kan. Je bent dan in loondienst en gaat 1 dag per week naar school.

Kosten

Collegegeld; €654 per studiejaar. Je kan met je werkgever overleggen wie deze kosten betaalt. 

Bijkomende kosten

De kosten voor bijvoorbeeld lesmaterialen (boeken en licenties), excursies en andere activiteiten zijn voor eigen rekening, evenals reiskosten, ook in verband met je leerbedrijf.

De kosten voor lesmaterialen zoals boeken en licenties zijn ongeveer €650 voor de gehele opleiding.

Laptop

Een student dient ook over een laptop te beschikken die voldoet aan een aantal minimumeisen. Deze eisen zijn te vinden op: www.rocmondriaan.nl/byod (deze kosten vallen buiten de eerder genoemde €650)

Schrijf jij je in?

Ben je nu enthousiast, stuur je CV naar info@efdh.nl

Procedure

Na het sturen van je CV naar EFDH zal er contact met jou worden opgenomen.

Contact

Heb je nog vragen over de opleiding, mail naar a.boers@rocmondriaan.nl

(Na)Scholing apotheker en apothekersassistenten

Voor apothekers worden 5 x per jaar GAPER-bijeenkomsten gehouden, hiervoor zijn accreditatiepunten te krijgen. Hetzelfde geldt (meestal) voor de symposia die onder de noemer van de Haagse Zorgen worden georganiseerd en sommige presentaties tijdens de Algemene LedenVergadering van EFDH.

Voor assistenten worden er (geaccrediteerde) cursussen binnen het vakgebied georganiseerd aan de hand van de vraag die er naar is. Deze worden altijd per mail naar de apotheken aangekondigd. Daarnaast is er een aantal maal per jaar contact met het ROC Mondriaan over de invulling van de opleiding apothekersassistente.